پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

 • ویژه دانش ­آموزان هفتم تا نهم
 • با حضور برترین مدرسین تاریخ تیزهوشان (علامه­ حلی و فرزانگان)
 • شبیه ­سازی فضای مدارس برتر استعدادهای درخشان
 • تدریس دروس تخصصی مطابق با مدارس برتر تیزهوشان تهران
 • کمک به شکل­ گیری شخصیت علمی-پژوهشی دانش ­آموزان
 • با همراهی دانش­ آموزان مدارس سمپاد و غیرسمپاد
 • «مدرس ریاضی»
 • هفتم و هشتم
 • دکتر علی قصاب

دکتر علی قصاب

کارشناسی ریاضی محض دانشگاه تهران، سال ۸۰-۱۳۷۶

کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل مختلط با مشتقات جزئی، دانشگاه تهران، ۸۳-۱۳۸۰

کارشناسی ارشد فلسفه منطق دانشگاه علامه طیاطبایی، ۱۳۸۵ (انصراف)

دکترا، نظریه نشاندن گراف‌ها روی رویه‌ها، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۰

مؤسس دپارتمان ریاضی سازمان استعدادهای درخشان در۱۳۸۷

سرپرست گروه مؤلفین ریاضی سازمان استعدادهای درخشان

مؤلف کلیه کتاب‌های تکمیلی ریاضی سازمان استعدادهای درخشان

 • «مدرس ریاضی»
 • نهم
 • امیرحسین بنی جمالی
مشخصات استاد
 • «مدرس فیزیک»
 • هفتم ،هشتم و نهم
 • سیدیحیی طباطبایی

آقای سید یحیی طباطبایی

 • کارشناس مکانیک و کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
 • 21 سال تدریس فیزیک و نجوم در مدارس استعدادهای درخشان
 • پژوهشگر ممتاز جشنوارۀ خوارزمی
 • «مدرس زیست»
 • هفتم ،هشتم و نهم
 • حمید حاجیان

آقای جمید حاجیان

 • کارشناس زیست‌شناسی جانوری و کارشناس ارشد بیوفیزیک
 • 15 سال تدریس زیست‌شناسی در مدارس استعدادهای درخشان
 • مؤلف کتاب تکمیلی استعدادهای درخشان
 • «مدرس شیمی»
 • هفتم ،هشتم و نهم
 • مهدی هاشمی

آقای مهدی هاشمی

 • 23 سال تدریس در مدارس استعدادهای درخشان
 • کارشناس ارشد شیمی-فیزیک
 • مؤلف کتاب تکمیلی استعدادهای درخشان
 • «مدرس کامپیوتر»
 • هفتم و هشتم و نهم
 • محسن نصرتی
مشخصات استاد
فهرست
error: Content is protected !!