کلاس های شما

دوره هوش ریاضی

آمادگی آزمون تیزهوشان – گروه سوم

آمادگی آزمون تیزهوشان – گروه دوم

تیزهوشان VIP

SchoolPlus پایه هفتم (کامپیوتر)

SchoolPlus پایه هفتم (فیزیک)

SchoolPlus پایه هفتم (شیمی)

SchoolPlus پایه هفتم (ریاضی)

SchoolPlus پایه هفتم (زیست شناسی)

دوره تخصصی هوش محاسباتی

دوره تخصصی هوش عددی

آمادگی آزمون تیزهوشان

کلاس خصوصی

جلسات مشاوره گروهی

فهرست
error: Content is protected !!