محتوای آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعداد‌های درخشان

  • محتوای آزمون ورودی پایه هفتم:

سوالات آزمون به شیوه چهارگزینه‌ای، به منظور سنجش «هوش» ، «استعداد» ، «خلاقیت» دانش آموزان توسط متخصصان و کارشناسان این حوزه طراحی می‌شود. در هر یک از سوالات، فقط یکی از گزینه‌ها که در مقایسه با سایر گزینه‌ها انتخاب مناسب تری است، به عنوان پاسخ صحیح آن سوال در نظر گرفته می شود.

توجه1: به ازای هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، 1 نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته می‌شود. برای سوالات بدون پاسخ نمره منظور نخواهد شد.

توجه2: چنانچه داوطلب در سوالی بیش از یک گزینه را علامت زده باشد 1 نمره منفی برای او منظور خواهد‌ شد.

توجه3: تعداد دفترچه‌ها و سوالات، سهم امتیاز هر یک از دفترچه‌ها و مدت زمان پاسخگویی به سوالات هفته قبل از برگزاری آزمون مزبور از طریق سامانه azmoon.medu.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

  • مواد امتحانی، تعداد و ضرایب سوالات آزمون ورودی پایه دهم:
  • محتوای آزمون مشتمل بر دو دسته سوالات «استعداد تحلیلی» و «استعداد تحصیلی» است. 50% امتیاز آزمون مربوط به سوالات «استعداد تحلیلی» و 50% آن مربوط به سوالات «استعداد تحصیلی» است. امتیاز آزمون، از طریق وزن دهی به نمره کل استعداد تحلیلی و تحصیلی به نسبت 50% و 50% محاسبه و به صورت یک عدد بین 100.000 و 33.333- بیان میشود.
  • منابع، تعداد و ضرایب سوالات آزمون ورودی پایه دهم و مدت زمان پاسخ گویی به آنها به شرح ذیل است:

  • سوالات استعداد تحلیلی به شیوه چهارگزینه‌ای به منظور ارزیابی توانایی تحلیل، ریشه یابی، طبقه بندی، و سازمان دهی مطلب و مباحث گوناگون و سوالات استعداد تحصیلی نیز به شیوه چهارگزینه‌ای در سطح محتوای کتاب درسی، با تاکید بر سطوح بالای شناختی، تلفیق دانش، مفاهیم و مهارت‌های دو یا چند ماده درسی در برخی از سوالات، طراحی می‌شود. در هر یک از سوالات فقط یکی از گزینه‌ها در مقایسه با سایر گزینه‌ها انتخاب مناسب‌تری است، به عنوان پاسخ صحیح آن سوال در نظر گرفته می‌شود.
  • سوالات درس «قرآن و معارف اسلامی» از محتوای مشترک داوطلبان شیعه و اهل تسنن طراحی می‌شود. اما داوطلبان اقلیت‌های دینی رسمی کشور (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان) به سوالات مشترک اقلیت‌های دینی(بر اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت‌های دینی با کد 820 پایه هشتم چاپ سال 1399 و کد 930 پایه نهم چاپ سال 1400) پاسخ خواهند داد.
  • به ازای هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته می‌شود. برای سوالات بدون پاسخ نمره‌ای منظور نخواهد شد.

توجه: چنانچه داوطلب در سوالی بیش از یک گزینه را علامت زده باشد 1 نمره منفی برای او منظور خواهد شد.

فهرست
error: Content is protected !!