لطفاً فقط و فقط و فقط «یک بار» فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
هر یک از حاضرین باید این فرم را مجزا تکمیل نمایند تا بتوانیم برایشان اطلاعات کاربری ورود تعریف کنیم.
پروژۀ سمینار آزاد، ویژۀ اعضای SchoolPlus پایۀ هفتم و هشتم سال تحصیلی 1401-1400 است و 100% رایگان است.
و سایر دانش‌آموزان متقاضی و افراد غیر دانش‌آموز، می‌توانند تنها به عنوان مهمان در این سمینار ثبت‌نام کنند.

  • مهمان گرامی، اطلاعات دانش‌آموزی که شما را به این سمینار دعوت کرده است را بفرمایید.
فهرست
error: Content is protected !!